Vandens nešėjai

Tu esi Lietuvon įstatytas tamsus talismanas,
Apipintas kerpėm ir samanom pilkom;
Kiekviena siena – pergamentas,
                          kiekvienas akmuo – šventas raštas,
Išdėlioti mįslingai ir praskleisti nakčia,
Kai ant senos sinagogos sustiręs vandens nešėjas
Stovi ir barzdą užvertęs skaičiuoja žvaigždes.
Iš Mošės Kulbako (1896-1937) poemos “Vilnius”. Vertė Alfonsas Bukontas. Visą poemą galima rasti čia.

Šį spalį, skulptoriaus Romualdo Kvinto (1953-2018) mirties metinių dieną, Vilniaus Lydos ir Kėdainių gatvių sankryžoje buvo pristatyta jo sukurta skulptūra “Vandens nešėjas”. Tada pradėjom galvoti, ieškoti ir klausinėti, kodėl būtent vandens nešėjas. Susidomėjau ir aš.

R.Kvinto “Vandens nešėjas”

Apie vandens nešėjus (ar sėmėjus) kalba Mozė savo Penkiaknygėj, apie tai žydai paprastai skaito 51 savaitę, visai prieš Naujuosius Metus: “Jūs visi čia stovite šiandien prieš amžinąjį savo visagalį Dievą, nuo bendruomenių vadovų… iki viso Izraelio, įskaitant jūsų vaikus ir nepažįstamuosius tarp jūsų, nuo medkirčio iki vandens nešėjo”. Vandens nešėja čia, turbūt, turima omeny Izaoko žmona Rebeka: ji pasiūlė svetimšaliui pasemti vandens ir pagirdyti jį bei jo ištroškusius gyvulius, t.y. savo sunkiu darbu padėti tiems, kam to labiausiai reikia.

Vandens nešėjo darbas visuomet būdavo labai sunkus ir svarbus žydų bendruomenėje, bet niekuomet nebuvo gerai apmokamas, vandens nešėjai buvo vieni skurdžiausių žmonių. Kvintas sugalvojo paskirti bent vieną savo darbą ne žymiam visuomenės veikėjui, menininkui, politikui ar gydytojui, o paprastam miesto gyventojui, vargetai, be kurio miestui išgyventi būtų išties sunku. Juk vandentiekis įrengtas būdavo retame name, o vandenį šeimai tiekdavo būtent vandens nešikai.

Vandens nešikas Vilniaus Žydų gatvėje (1922 m). Nuotrauka skelbta čia.

O štai jums keletas fotostorijų apie žydų vandens nešėjus.

Nebylys vandens nešėjas iš Anykščių

Anykščių žydas Mendelsonas


Tarpukaryje miestelyje, žydų vadintame Anikšt, buvo keli šuliniai. Kad vanduo pasiektų šeimas, pasirūpindavo žydas vandens nešėjas Mendelsonas. Net ir būdamas nebylys jis dirbdavo su šypsena veide. Buvo labai apsiskaitęs ir protingas, o jei žmonės jo nesuprasdavo – raštu užrašydavo, ką norėdavo pasakyti. Trečiadieniais turėdavo daug papildomo darbo, nes reikėdavo pagirdyti turgun atvykusių valstiečių arklius
Nuotrauka ir istorija iš čia.

Aklas vandens nešėjas iš Kozienicų (Lenkija)

Vandens nešėjas Šmai su dukra Baila

Aklas vandens nešėjas Szama (Šmai) Debiowski kartu su dukra Baila nešiojo vandenį nedidelio miestelio Kozienice žydų šeimoms. Šmai buvo vedęs aštuoneriais metais jaunesnę Latą, turėjo dar tris vaikus: Moisze, Pinczą ir Etą. Visi žuvo per Holokaustą.
Istorija ir nuotrauka iš United States Holocaust Memorial Museum.

Vandens nešikai Lydoje (Baltarusia)

Vandens nešikai Lydoje

Pirmojo pasaulinio karo metais žydų vandens nešikai aprūpindavo vandeniu namus, kuriuose jis nebuvo įvestas. Fotografuota vokiečių karių.
Paskelbta štai čia.

Dar vieni nešikai iš Lydos

Šie vandens nešikai – jau iš tarpukario Lydos.
Nuotrauka paskelbta čia.

Dar keletas ikikarinių žydų vandens nešėjų:

O štai kaip vandens nešikus mato dailininkai:

Paveikslų nuorodos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Vandens nešikai, slegiami sunkių kibirų, paprastai žiūri po kojomis, o mūsų vilnietiškasis, M. Kulbako dėka, užvertęs galvą skaičiuoja žvaigždes.

Published by Aušra

Aš esu Aušra, gidė. Kelerius metus intensyviai tyrinėjau žydiškąjį Lietuvos paveldą, o dabar nusprendžiau savo atradimais dalintis su jumis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: